Skip links

Alliantie ‘Vrijetijdsbesteding
voor iedereen’

Om vrijetijdsbesteding voor iedereen mogelijk te maken heeft Avondje Uit 013 een alliantie gevormd samen met een aantal partners. Binnen dit samenwerkingsverband werken we samen om zoveel mogelijk deelnemers mee te laten doen aan het activiteitenaanbod.

“De samenwerking met Avondje Uit is van meerwaarde voor de bewoners, als aanvulling op het aanwezige activiteitenaanbod binnen de woonprojecten van het Regionaal Autisme Centrum. De activiteiten van Avondje Uit worden met enthousiasme georganiseerd. Bewoners hebben op deze manier de mogelijkheid anderen te ontmoeten, wat zorgt voor een prettige invulling van de dag en mogelijk uitbreiding van het sociale netwerk.”

“Autisme is een vorm van anders, en om dat denken te willen begrijpen, moet je nieuwsgierig zijn.

En dat zijn de mensen bij Avondjeuit 013. Vanuit interesse, vertrouwen en gastvrijheid weten ze onder andere de cliënten van Amarant in beweging te zetten, te waarderen en hun kwaliteiten te ontdekken. Maar ook hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Niet tijdens zomaar een activiteit, maar ook tijdens een weekendje weg.

Naast de samenwerking met Amarant is Avondjeuit 013 een verbinder in het voorliggend veld, waarbij het idee “samen staan we sterker” bewezen wordt.

Avondjeuit 013 heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen 3 jaar en doet veel aan verstevigen van hun basis door te blijven onderzoeken of hun inzet werkelijk bijdraagt aan verduurzaming van sociale contacten.

Avondjeuit 013 is een fijne partner om samen het voorliggend veld vergroten”.

“De meerwaarde is dat onze jongeren op een laagdrempelige, informele manier contact kunnen en mogen maken met activiteiten en daarmee hun sociale netwerk kunnen uitbreiden. We zien steeds vaker dat er veel behoefte is aan dit soort activiteiten en dat het prettig is als het aangeboden wordt zonder dat men daar zelf heel veel voor moet ondernemen en zonder dat er grote verplichtingen aan vast hangen.”

“Veel van onze cliënten hebben de wens om hun sociale netwerk te vergroten/meer activiteiten buitenshuis te ondernemen. Drempels om deze stappen te zetten zijn o.a. onduidelijkheid over wat zij kunnen verwachten of wat er van hun verwacht zou kunnen worden, de kosten die aan een activiteit verbonden zijn, verplichtingen (van bijv. een abonnement) en de angst voor negatieve ervaringen/afwijzing. e.d. Avondje Uit heeft een aantal van deze drempels al getackeld door volledige informatie aan te leveren en daarbij de mogelijkheid om laagdrempelig contact op te nemen.
Daarnaast worden er afwisselende, betaalbare activiteiten aangeboden zonder verdere verplichtingen. Deelnemers kunnen onderling met elkaar appen via een WhatsApp-groep, waardoor ze elkaar al een beetje leren kennen en informatie kunnen delen. Doordat wij als organisatie door jullie op de hoogte worden gehouden van maandelijkse activiteiten, kunnen wij onze klanten enthousiasmeren en stimuleren vrijblijvend deel te nemen en met hen zo nodig het gesprek aangaan om angsten te bespreken en te bekijken wat helpende factoren zijn om bij twijfel, toch deel te nemen.”

Ga naar de inhoud